1.Bendrosios nuostatos

1.1. Prekyba www.akromeria.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau e-parduotuvė) yra vykdoma pagal prekių pirkimo ir pardavimo Taisykles – juridiškai privalomą dokumentą, su kuriuo kiekvienas Pirkėjas privalo susipažinti prieš atlikdamas užsakymą.Šiose Taisyklėse yra apibrėžiamos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo ir apmokėjimo sąlygos,pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu susijusios sąlygos. Taisyklės įsigalioja Pirkėjui juos patvirtinus pažymint varnelę prie teiginio „Sutinku su taisyklėmis“, tuomet šis dokumentas tampa juridiškai privalomu.

1.2. Pardavėjas – duomenų valdytojas, MB "Akromeria" elektroninis pašto adresas info@akromeria.lt tel Nr.:+37067310793 Buveinės adresas Konstitucijos pr 8A-101, Vilnius, Lietuva. Pašto kodas LT-09308.

1.3. Pirkėju, šiose Taisyklėse laikomas asmuo, perkantis e-parduotuvėje. Pateikdamas užsakymą patvirtina, jog jis yra:

1.3.1. veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas  teismo tvarka;

1.3.2. nepilnametis nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus, kuris turi tėvų arba  rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.3. juridinis asmuo;

1.3.4. aukščiau nurodytų asmenų įgaliotas atstovas.

1.4. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti e-parduotuvėje.

1.5. Pardavėjas pasilieka teisę, bet kuriuo metu keisti, taisyti ir papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas e-parduotuvės tinklapyje arba asmeniniu elektroniniu paštu. Taisyklių pasikeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams, todėl Pirkėjui rekomenduojama susipažinti su Taisyklėmis kiekvieno apsipirkimo metu.

1.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.7. Informuojame, kad e-parduotuvėje pateikta išsami informacija, susijusi su prekių užsakymų, pristatymu, grąžinimu ir privatumo politika. Rekomenduojame į tai atsižvelgti ir prieš vykdant užsakymą susipažinti su šia informacija.

2. Duomenų apsauga

2.1. Pirkėjas sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka ,kad jo nurodytu el.pašto adresu bus siunčiami pranešimai ,būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti. Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo e-parduotuvėje akromeria.lt tikslais.

2.2. Pirkėjas taip pat privalo nurodyti savo asmens duomenis( vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį), kurie būtini prekių pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti.

2.3. Užregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti ,kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia registruodamasis ir lankydamasis e- parduotuvėje.

2.4. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

2.5. Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai ,su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant e-parduotuvės administravimą, prekių pristatymą ir /ar kitas ,su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar vykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims išskyrus anksčiau šiame punkte paminėtus partnerius arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais gavęs įsipareigojimą tą padaryti.

3. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Pirkėjas norėdamas įsigyti prekės turi nukeliauti per kelis etapus:

 • e-parduotuvėje Pirkėjas savo pasirinktas prekes turi galimybę įdėti į norų sąrašą, bei prekes palyginti. Šias nuorodos rasite prekės apačioje arba pagrindiniame puslapyje viršuje dešinėje, šalia savo krepšelio:
 • Pasirinkus norimas prekes įsigyti paspauskite į „Krepšelį“. Krepšelyje matysite visas jūsų pasirinktas prekes.
 • Toliau bus dvi nuorodos „tęsti apsipirkimą“ arba „pirkti“
 • Įsitikinę, kad užsakymas teisingas spauskite nuorodą „Apmokėti“
 • Kitas žingsnis jus laukia naujame lange: reikia apsispręsti ar prekes pirksite prisiregistravęs ar be registracijos(kaip svečias). Siūlome prisiregistruoti, tai yra patogesnis pirkimo būdas. Jums reikės užpildyti savo duomenys, adresą, kontaktus, ir pasirinkti apmokėjimą, bei pristatymo būdą. Svarbu atidžiai suveskite teisingus savo duomenys.
 • Registruojantis taip pat reiks sutikti su taisyklėmis,bei galimybe užsiprenumeruoti naujienlaiškį (kur galite sužinoti vienas iš pirmųjų apie akcijas,naujas prekes).
 • Dėl pristatymo ir apmokėjimo žr. detaliau 9 ir 10 punktuose.

3.2. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis,paspaudžia mygtuką „Apmokėti “,ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.Tais atvejais ,kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių,jis privalo nepateikti užsakymo.

3.3. Sudarius Pirkimo-Pardavimo sutartį. Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis ,kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

4. Pirkėjo Teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas e- parduotuvėje akromeria.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigyti prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

4.5. Pirkėjas turi teisių šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustayta tvarka.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiems asmenims savo prisijungimo duomenų.Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis,jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

5.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys ,jis privalo nedelsiant juos atnaujinti.

5.4. Pirkėjas naudodamasis e-parduotuve įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikoje ir kitų sąlygų, nurodytų e-parduotuvėje ,taip pat nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų .

6. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų akromeria.lt funkcijų veikimą ar dalį jų taip pat keisti akromeria.lt esančių elementų išdėstymą.

6.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti akromeria.lt veiklą. Tokiu atveju visi priimti ir patvirtinti užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

6.3. Jei Pardavėjui iškilo neaiškumų dėl užsakyme pateiktos informacijos ,turi teisę susiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susiekimo su Pirkėju dienos.

6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą:

 • Jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 1 (vieną) darbo dieną po užsakymo pateikimo;
 • jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu;
 • jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.

6.5. Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui. Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) naudotis e-parduotuve.

6.6. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, kituose akromeria.lt dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis e-parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos e-parduotuvėje akromeria.lt skelbiamos sąlygos.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pristatymo būdu ,remdamasis sąlygomis, kurias nustato Pristatymo ir grąžinimo Taisyklės.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausiančią asmeninę informaciją.

7.4. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informuodamas pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę, kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę.

7.5. Jei Pirkėjas per 3 (tris) darbo dienas nuo pasiūlymo pateikimo, patvirtino ,jog sutinka, kad prekė pakeista į kitą parduodamą prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti per 14 (keturiolika) darbo dienų) Pirkėjui jo sumokėtas lėšas už prekę, kurios Pardavėjas negali pristatyti ir kompensuoti kainų skirtumą.

7.6. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašesnę prekę ,Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jei buvo atliktas išankstinis apmokėjimas ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

7.7. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą,kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

8. Prekių kainos

8.1. Prekių kainos e-parduotuvėje akromeria.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais. Patvirtinus užsakymą prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis ar/ir mokesčiai(pvm,administravimo mokestis ir pan.)

9. Prekių užsakymas, apmokėjimas už prekes ir terminai

9.1. Pirkėjas atsiskaitymui už prekes gali pasirinkti kelis būdus:

Apmokėjimas banko pavedimu - kai Pirkėjas atlikęs užsakymą, į savo el.pašto dėžutę gauna išankstinio mokėjimo sąskaitą, kurią apmoka prisijungęs prie savo naudojimo banko internetinės sistemos arba nuvykęs į artimiausią banko skyrių perveda pinigus į Pardavėjo „Akromeria“ banko sąskaitą LT527300010169667640

9.1.1. Atliekant banko pavedimą prašome įrašyti Jūsų užsakymo numerį kaip mokėjimo paskirtį. Taip pat užsakymo numerį kaip įmokos kodą. Užsakymas nebus išsiųstas ,kol pinigai nepasieks mūsų banko sąskaitos. Kadangi padarytą pavedimą mes pamatysime tik kitą darbo dieną, jei norite, kad prekes išsiųstume anksčiau, prašome informuoti paštu info@akromeria.lt atsiųsti pavedimo kopiją ir telefonu +37067310793 suderinti dėl prekių išsiuntimo.

Sąskaitos rekvizitai:

Gavėjas: MB "Akromeria"

Banko pavadinimas: UAB„Swedbank“

Banko kodas: 73000

Paskirtis: įrašykite užsakymo numerį

Atsiskaitymo sąskaita: LT527300010169667640

Mokėjimo paskirtis: užsakymo numeris

Mokėjimą pavedimu atlikite tik gavę išankstinę sąskaitą į Jūsų el.paštą. Prekes išsiunčiame tik gavę mokėjimo patvirtinimą. Atlikus mokėjimą puslapis užsidarys, o Jūs vėl sugrįšite į akromeria.lt. Apie sėkmingą atliktą mokėjimą būsite informuoti el.paštu.

9.1.2. Apmokėjimas elektronine bankininkyste - kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Mokant už prekes šiuo būdu, elektroninės bankininkystės sistemoje sukuriamas mokėjimas pagal Pirkėjo apmokamą užsakymą.Šią paslaugą Pardavėjas teikia bendradarbiaudamas su partneriu -UAB „Paysera LT“ valdančių www.paysera.lt. Šiuo atveju pinigus Pirkėjas perveda į pardavėjo UAB „Paysera LT“ sąskaita banke.

9.1.3. Apmokėjimas per Paypal sistema - Jums tereikia mokėjimo būdo lange paspausti - Paypal. Tai padarę ,galėsite prisijungti prie savo Paypal paskyros ir patvirtinti mokėjimą. Atkreipkite dėmesį, kad Paypal apdoroja mokėjimus Eurais, tad jeigu sąskaita yra kita valiuta, gali būti taikomi valiutos mokesčiai.

9.1.4. Akromeria.lt savo svetainėje nekaupia jokių asmeninių pirkėjų duomenų susijusių su jo mokėjimu .Tokie mokėjimo pavedimai tvarkomi mūsų partnerių, ir sutikimą apie asmens duomenų tvarkymą tiesiogiai iš Pirkėjo.

9.1.5. Atsiskaitymas galimas tik banko kortele atsiimant prekes Omniva paštomate Pasirinkus šią paslaugą priskaičiuojami pinigų surinkimo mokestis-2 €

9.1.6. Atsiskaitymas galimas tik banko kortele atsiimant prekes Omniva paštomate Pasirinkus šią paslaugą priskaičiuojami pinigų surinkimo mokestis-2 €

9.1.7. Pardavėjas Pirkėjo pirktų prekių sąskaitas faktūras taip pat patalpina akromeria.lt pirkėjo paskyros skiltyje. Pirkėjui pateikus užsakymą ,į savo el.paštą jis gauna užsakymo lapą-išankstinio apmokėjimo sąskaitą.

9.1.8. Prekių kaina po to kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali ,išskyrus atvejus kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ištaisymo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 1 (vieną) darbo dieną. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

10. Prekių pristatymas

10.1. Prekių pristatymas pirkėjo nurodytu adresu:

10.1.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.

10.1.2. Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jei Pirkėjas prekių priimti negali pats, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ,Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių netinkamam asmeniui.

10.1.3. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Susipažindamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjų nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju ,Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susitiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.

10.1.4. Prekės klientui pristatomos Pardavėjo arba jo įgaliotas asmuo.

10.1.5. Prekės klientui pristatomos vienu iš pasirinktų būdų:

 • per „LP Express“ kurjerių tarnybą;
 • per „Omniva“ siuntų savitarnos terminalus;
 • per „Omniva“ kurjerių tarnybą; per „Lietuvos paštą“;
 • per „Siuntos autobusais“ (siuntos atsiėmimas Jūsų pasirinktoje autobusų stotyje, pristatymas sekančią darbo dieną po užsakymo patvirtinimo)

*Pristatymo kainos gali keistis atsižvelgiant į tuo metu galiojančius partnerių pasiūlymus.

10.2. Pardavėjas neatsako už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų ,nesusijusių su Pardavėju, kaltės arba dėl nuo Pirkėjų priklausančių aplinkybių.

10.3. Gavęs prekes, Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę (ar nėra pažeista išorinė pakuotė) bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma,kad siunta perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia, ar kitaip išoriškai pažeista).Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitos faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų ,Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.

10.4. Jeigu Pirkėjas priėmęs siuntą, pastebi prekių neatitikimą, komplektaciją gamyklinį broką ar kitus prekių defektus, apie tai nedelsiant informuoja Pardavėją. Pasitvirtinus skundui dėl netinkamos prekių kokybės ir Pirkėjui grąžinus netinkamos kokybės prekes, Pardavėjas įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų grąžinti pinigus už prekę, kartu padengiant ir grąžinimo išlaidas.

10.5. Pirkėjai siuntas atsiėmę iš  Omniva paštomatų ir pastebėję neatitikimus apie tai privalo nedelsiant informuoti akromeria.lt arba telefonu.

10.6. Pardavėjas neatsako už tai, e-parduotuvėje dėl skirtingų kompiuterių monitorių bei telefonų,planšečių ekranų raiškos nustatymų skirtinguose įrenginiuose prekės spalva ar atspalvis gali skirtis nuo matomo nuotraukoje, t.y. neatitikti realybėje esančios prekės spalvos atspalvio.

10.7. Prekės dydis nuotraukoje gali atrodyti mažesnis ar didesnis,tad reikia atidžiai perskaityti produkto aprašymą.Produkto aprašymas yra bendro pobūdžio, jame nebūtinai yra paminėtos visos produkto savybės.

10.8. Prekių likutis išimtiniais atvejais gali nesutapti todėl išlieka galimybė, kad pristatymo terminai gali skirtis nuo nurodytų užsakymo pateikimo metu ir/ arba Jūsų užsakymo negalėsime arba įvykdysime tik jo dalį.

10.9. Esant nestandartinei siuntai, Pirkėjas papildomai informuojamas apie tikslią pristatymo kainą.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Parduotos nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos trūkumai šalinami, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014m.liepos 22d.nutarimu Nr.738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisykėmis”.

11.2. Norėdamas grąžinti prekę(es),vadovaudamasis 11.1. punktu, Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo dokumentą.

Grąžinimo forma.

11.3. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

11.3.1. Tinkamos kokybės prekės įsigytas prekes galima grąžinti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo jų pristatymo dienos.

11.3.2. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje.

11.3.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės, nesugadinta.

11.3.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos kokios buvo Pirkėjo gauta.

11.3.5. Grąžinama prekės defektai atsirado ne dėl Pirkėjo kaltės.

11.3.6. Visais atvejais grąžinant prekę, būtina pateikti prekės įsigijimo patvirtinantį dokumentą.

11.3.7. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų.

11.3.8. Pirkėjui grąžinant: nekokybišką prekę; keičiant dydį; keičiant į analogišką prekę. Išlaidos grąžinamos prekės apmokamos Pardavėjo. Prekes siųsti užpildžius grąžinimo formą. Jei turite klausimų, prašome susisiekti su Pardavėju +37060332319 arba rašyti el.paštu info@akromeria.lt

Grąžinamų arba keičiamų prekių siuntimo būdai:

 • Lietuvos paštu. Adresu Konstitucijos 8A-101 Vilnius, LT-09308, MB" Akromeria" Sabina Nacevičienė, tel nr +37067310793. Prekes siųskite registruotu paštu (tuomet paštas išduos jums siuntos numerį, pagal kurį galėsite matyti, kada siunta atkeliaus pas mus bei galėsite surasti siuntą, jeigu ji pasimestų. Už neregistruotas siuntos dingimą neatsakome.
 • Per LP Express siuntų savitarnos terminalus  siųskite: adresu LP EXPRESS paštomatas, Upės g. 9, 09308 Vilnius, Vilniaus m.sav, paštomatas. Įrašykite tel nr. +37067310793, MB "Akromeria" Sabina Nacevičienė.
 • Per Omniva siuntų savitarnos terminalus siųskite: adresu Vilniaus Cup paštomatas 88871, Upės g. 9, 09308 Vilniaus apskr, Vilniaus m.sav, Vilniaus m. Įrašykite tel nr. +37067310793, MB "Akromeria" Sabina Nacevičienė.

11.4. Prekių grąžinimas vykdomas Pardavėjo nustatytu būdu per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos.

11.5. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalimi.

11.6. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip. Svarbu! Grąžinant kokybišką prekę, Pirkėjui grąžinama tik už prekę sumokėta pinigų suma. Siuntimo išlaidos pirkėjui nėra grąžinamos.

11.7. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl neatlikto arba vėluojančio pavedimo už grąžintas prekes, jei Pirkėjas klaidingai pateikia grąžinimui reikalingus duomenis.

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų saugumą teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

12.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus,atliktus priregistravus prie e-parduotuvės akromeria.lt

12.3. Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis akromeria.lt

12.4. Pirkėjas atsako už savo prisijungus duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei akromeria.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie e-parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo, bet kokios atsakomybės visais atvejais ,kai nuostolių atsiranda dėl to, kad Pirkėjas ,neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus,nesusipažino su šiomis Taisyklėmis ,Privatumo politika ,akromeria.lt naudojimosi taisyklėmis nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.6. Jei Pardavėjo e-parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą tų tinklapių neprižiūri , nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

12.7. Atsiradus žalai,kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

13. E-parduotuvės taikomos rinkodaros priemonės

13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti akromeria.lt įvairias akcijas ar žaidimus, keisti jų sąlygas ar jas nutraukti.

13.2. Pirkėjas sutikdamas, kad jo nurodytu el.pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai (naujienlaiškiai) apie akromeria.lt akcijas bei pasiūlymus, registracijos metu pasižymi sutikimą varnele. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą. Pirkėjas, nenorėdamas gauti jam skirtų pasiūlymų arba norėdamas pakeisti naujienlaiškių prenumeratos nustatymus, gali tai padaryti.

13.3. Pardavėjas gali suteikti Pirkėjams virtualių piniginių vienetų (Kuponų) ,kuriais bus galima atsiskaityti už įsigyjamas prekes tik e-parduotuvėje. Kuponai vienkartiniai (nesumuojami), viename užsakyme galima panaudoti vieną kuponą. Prekėms, kurioms puslapyje akromeria.lt jau pritaikyta nuolaida(akcija),papildomos nuolaidos pritaikant kupono kodą-nesuteikiamos.

13.4. Tuo atveju, kai Pirkėjas įsigyja prekę, kurią pirkdamas panaudoja Kuponus ir pasinaudoja grąžinimo teise, Pirkėjui grąžinama pinigų suma, kurią jis sumokėjo, neskaičiuojant Kuponai yra vienkartiniai, juos panaudojus jie nėra grąžinami. Kuponai į grynuosius pinigus nekeičiami.

13.5. Naujienlaiškio kodo ir kito pobūdžio akcijų kodų naudojimo taisyklės ir sąlygos:

13.5.1. Akcijos „Naujienlaiškio kodas”,taip pat kitų Nuolaidų, kodų kuriuos naudoja ar naudos ateityje savo tinklapyje (toliau -Akcija) Organiztorius yra www.akromeria.lt kurios valdytojas Sabina Nacevičienė, MB"Akromeria", kurios buveinė yra Konstitucijos pr. 8A-101 Vilnius Lietuva pašto kodas LT-09308 . Mažoji bendrija, MK 305910584PVM LT100014394410 adresas -info@akromeria.lt, tel nr.:+ 37067310793

13.5.2. Akcija vykdoma per akromeria.lt e-parduotuvę adresu internete www.akromeria.lt Akcijoje gali dalyvauti klientai, gavę iš organizatoriaus nuolaidos kodą -įvykdę dalyvavimo Akcijoje sąlygas, tampa akcijos dalyviais (toliau-akcijos dalyvis). Akcija “Naujienlaiškio kodas”-yra skirtas tik asmenims, registruotiems ir /ar užsisakiusiems e-parduotuvės Naujienlaiškius. Organizatorius akcijos “Naujienlaiškio kodas”, ar kitus nuolaidos kodus išsiunčia kliento el.pašto adresu,kurį Klientas nurodė užsisakydamas Naujienlaiškius arba kodas gali nurodytas būti tinklalapyje matomoje vietoje, taip pat socialiniuose tinkluose matomoje vietoje.

13.6. Akcijos sąlygos

13.6.1. Akcijos dalyviui pagal Akcijos sąlygose numatytas taisykles pasinaudoti Akcija, kurios metu Akcijos dalyviui suteikiama procentinė arba fiksuota nuolaida, taikoma nuo pradinės produktų, siūlomų e-parduotuvėje Akcijos galiojimo laikotarpiu, pardavimo bruto kainos (toliau -Nuolaida).

13.6.2. Akcija netaikoma Produktams su akcija (t.y. Produktams, kurių Kaina jau prieš Akciją buvo sumažinta) arba produktams, kuriems jau yra taikomi premijos, kuponai, akcijos, nuolaidos, mažesnė kaina arba kitokie išskirtiniai kainų ar produktų pasiūlymai.

13.6.3. Akcija gali būti atšaukta (toliau-Akcijos galiojimo laikas)bet kada organizatoriaus.

13.6.4. Dalyvavimas Akcijoje yra savanoriškas ir nemokamas (akcijos dalyvis, pirkdamas produktus pagal akciją nepatiria papildomų išlaidų ,išskyrus pareigą sumokėti produktų, kuriems taikoma Akcija ,Kainą bei padengto Kliento pasirinktas išlaidas, tarp jų pristatymo išlaidas).

13.7. Akcija “akromeria -loterija.Tai loterija kuri vyksta vieną kartą per mėnesį. Pirkėjas tampa dalyviu jei nors vieną kartą yra įsigijęs (nusipirkęs) prekę iš e-parduotuvės. Laimėtojas atrenkamas burtu keliu. Laimėjimas yra 30 eur vertės prekė ,kurią pasirenkate iš elektroninės parduotuvės. Jei laimėtojui netinka, nepatinka, neranda ko pageidautų jis tuomet atsisako laimėjimo. Jei išsirinktos prekės vertė didesnė už laimėjimą tuomet laimėtojas turi sumokėti skirtumą(perviršį) prekės vertės. Jei išrinkta prekė mažesnė tuomet skirtumas pardavėjo negražinamas. Laimėjimas neišmokamas pinigais. Prekę Laimėtojui pranešama apie laimėjimą el.paštu ,ir telefonu. Pirkėjas-laimėtojas sutinka, kad bus paviešinta e-parduotuvėje, socialiniuose tinkluose jo Vardas ir pavardė. Jei laimėtojas-pirkėjas nesutinka turi nedelsiant pranešti Pardavėjui. Jei laimėtojas atsisako viešinti savo vardo ir pavardės tuomet jis atsisako laimėjimo. Laimėjimas neišmokamas pinigais.Pristatymo išlaidas apmoka organizatorius.

13.8. Norint dalyvauti Akcijoje, loterijoje, atlikti tam tikrus veiksmus: Užsisakyti Naujienlaiškių siuntimo paslaugą, kaip numatyta Taisyklėse (jei tai su Naujienlaiškiu susijusi akcija ); Pirkėjas turi susipažinti su Akcijos sąlygomis. Jei klientas dalyvauja akcijoje laikoma, kad jis sutinka su sąlygomis ir taisyklėmis; prieš pateikiant užsakymą krepšelio skiltyje įvesti Organizatoriaus Akcijos dalyviui suteiktą kodą, kuris leidžia pasinaudoti ,bei paspausti “Pritaikyti”. Jei Akcijos dalyvis Nuolaidos kodą įves po Užsakymo pateikimo, Nuolaida nebus pritaikyta.

13.8.1. Akcijos nuolaida nesumuojama su kitomis akcijomis, nuolaidomis, mažesnėmis kainomis, lojalumo programomis, specialiais kainų ar produktų pasiūlymais, taikomais e-parduotuvėje, išskyrus atvejus kai tokios akcijos, nuolaidos, mažesnės kainos, lojalumo programos, specialios kainų ar produktų pasiūlymo sąlygos numato kitaip.

13.8.2. Nuolaida bus pritaikyta Akcijos dalyvio įsigyto e-parduotuvėje produkto ar produktų sumažinta kaina nustatyta nuolaidos suma, skaičiuojant nuo visos pradinės produkto kainos. Akcija (su mažesne kaina) netaikoma e-parduotuvėje įsigytų pagal akciją produktų pristatymo išlaidoms, kurias visas padengia akcijos dalyvis.

13.8.3. Perkant vienu metu kelis produktus, kuriems taikoma Akcija, nuolaida skaičiuojama nuo bendros įsigytų produktų, kuriems taikoma Akcija, Kainos.

13.8.4. Akcijos galiojimo laikotarpiu kiekvienas Akcijos dalyvis gali pasinaudoti Nuolaida tik vieną kartą.

13.8.5. Organizatoriaus nustatyta Akcijos nuolaida neišmoka pinigais arba nekeičiama į bet kokią kitą mokėjimo priemonę bei negali būti perkelta.

13.8.6. Akcijos dalyvis, pirkdamas produktus e-parduotuvėje ,turi teisę ,tačiau neprivalo pasinaudoti Nuolaida.

13.8.7. Akromeria.lt turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, gali bet kada savo nuožiūra pakeisti arba panaikinti akcijų, loterijų, žaidimų sąlygas, todėl rekomenduojama kiekvieną kartą prieš užsakant susipažinti su Taisyklėmis.

14. Komentarų ir atsiliepimų talpinimas

14.1. Pirkėjas turi teisę pareikšti savo nuomonę apie e-parduotuvę esančias prekes, rašydamas komentarus atsiliepimuose.

14.2. Pirkėjas sutinka ir garantuoja, kad komentarų turinys atitiks šiuos reikalavimus:

 • nebus reklaminio pobūdžio; bus teisingas ir tikslus, susijęs tik su komentuojama preke;
 • nepažeis Pardavėjo ar trečiųjų asmenų teisių;
 • nepažeis Lietuvos Respublikos įstatymų ir juos lydinčių teisės aktų reikalavimų.
 • Pardavėjas pasilieka teisę savo nuožiūra pašalinti bet kokius Pirkėjo komentarus, neatitinkančius aukščiau išdėstytų reikalavimų.
 • Pirkėjas prisiima visa atsakomybę, jei jo veiksmai neatitinka išdėstytų komentarų talpinimo reikalavimų.

15. Baigiamos nuostatos

15.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

15.2. Šioms Taisyklėmis ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

15.4. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl numatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių, kurios apima:

 • Gaisrą, sprogimą, audras ir kitas stichines nelaimes bei gamtos jėgas, kurios neleidžia įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti;
 • Įvykį ar aplinkybę, kurių sutarties šalis (Šalys) negali kontroliuoti ir kurios neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti;
 • Vyriausybės arba valdžios veiksmus, kurie neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti.

Esant poreikiui, prašymą/skundą dėl mūsų elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, Lt 01402 Vilnius el.paštas tarnyba@vvtat.lt ,tel 852626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, bet prieš tai, kviečiame kreiptis į mus el.p. info@akromeria.lt arba tel +37067310793