1. Bendra informacija

1.1. Duomenų valdytojas, Sabina Nacevičienė MB "Akromeria" Įk. 305910584PVM LT100014394410. Elektroninio pašto adresas info@akromeria.lt, tel .nr: +37067310793. Buveinė ir korespondencijos adresas Konstitucijos pr. 8A-101 Vilnius Lietuva pašto kodas LT-09308 ir svetainės https://akromeria.lt, (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau -Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

1.2. Pirkėjas-veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių e-parduotuvėje www.akromeria.lt .

1.3. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau-Taisyklės) reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas Pirkėjo asmeninius duomenis.

1.4. Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis. Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

1.5. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

1.6. Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Europos Sąjungos Bendrasis Duomenų Apsaugos Reglamentas Nr.2016/679 ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Taisyklės.

1.7. Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtiniais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.

2. Kokią informaciją mes renkame ir kodėl tai darome?

2.1. Tiesiogiai jūsų pateikiama informaciją: Vardas; Pavardė; Elektroninis pašto adresas; Telefono numeris; Gyvenamoji vieta (adresas)

2.2. Mes galime rinkti, saugoti ir naudoti: Informaciją apie jūsų kompiuterį IP ir apie Jūsų apsilankymus šioje svetainėje bei naudojimąsi šia internetine svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiurėjimų skaičių); Informaciją, kurią Jūs suteikiate mums tikslu prenumeruoti mūsų interneto svetainės paslaugas, pranešimus el.paštu ir /arba naujienlaiškius Bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs savo pasirinkimu siunčiate mums.

2.3. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia registracijos anketoje, būtų tvarkomi remiantis taisyklėmis.

2.4. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, blokuoti ar ištrinti parašydamas el.laišką info@akromeria.lt arba paskambinus telefonu +37067310793. Tokiu atveju pardavėjas turi patenkinti pirkėjo prašymą.

2.5. Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kitokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo pateikti bent per paskutiniuosius vienerius metus.

2.6. Pirkėjas turi teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų.

2.7. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris registruojasi e-parduotuvėje, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba pavardę, adresą, telefono numerį ,elektroninio pašto adresą, ir kitą e-parduotuvės registracijos anketoje nurodytą informaciją) prekių užsakymų ar registruojantis pasižymi, kad sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų tvarkomi akromeria.lt e-parduotuvės tikslais. Klientas pažymėjęs, kad nori gauti naujienlaiškius sutinka, kad jo el.paštu būtų siunčiami mūsų naujienlaiškiai. Klientas gali bet kada naujienlaiškio atsisakyti.

2.8. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėju užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

2.9. Registruojantis per „Facebook“ ar „Google“ paskyrą, iš Svetainės Pirkėjas perkeliamas į „Facebook“ ar „Google“ svetainę ir paprašoma įvesti savo „Facebook“ ar „Google“ paskyros prisijungimo duomenis. Pirkėjui įvedus savo „Facebook“ ar „Google prisijungimo duomenis ir atsidūrus „Facebook ar „Google“ svetainėje , Pirkėjas gali nuspręsti, ar kartu su savo viešu profiliu (konkrečiai-nario vardu ,lytimi ,profilio nuotrauka) pageidauja mums suteikti daugiau savo „Facebook“ duomenų, t.y. savo draugų sąrašą ir (arba) el.pašto adresą. Pirkėjui nekeičiant numatytųjų nustatymų, bus pasirinkti visi aukščiau paminėti „Facebook“ duomenys. Paspaudus mygtuką „Tęsti kaip...“,(ang.,,Continue as“), Pirkėjas sutiks, kad pasirinkti „Facebook ar „Google“ duomenys bus perduodami www.akromeria.lt. Gaunami gaunami duomenys iš „Facebook“ ar „Google“bus panaudoti Pirkėjo paskyrai sukurti. Tai reiškia ,kad bus naudojamas Pirkėjo „Facebook“ ar „Google“ paskyros nario vardas kaip www.akromeria.lt paskyros vardas. Pirkėjas gali, bet kuriuo metu atsieti savo „Facebook“ paskyrą. Tai daryti galite susisiekę su mumis telefonu +37067310793 arba el.paštu info@akromeria.lt.

2.10. Jei pirkėjas nepageidauja registruotis per „Facebook“ ar „Google“ paskyrą ar tokios galimybės nėra svetainėje, tai padaryti galės suvedęs savo toliau nurodytus duomenis: vardas, pavardė(privaloma informacija) slaptažodis, pristatymo adresas. Pirkėjui nepageidaujant turėti savo paskyros, jis neprivalo jos susikurti ir pateikti užsakymą gali be paskyros sukūrimo, pateikdamas tik vardą, pavardę (privaloma informacija), elektroninio pašto adresas (privaloma informacija), pristatymo adresas.

2.11. Pirkėjas savo paskyroje gali pats tvarkyti, keisti šiuos duomenis: vardą ir pavardę, gimimo datą, slaptažodį, pasižymėti naujienlaiškių siuntimą. Ištrinti, keisti, pridėti pristatymo adresus. Matyti užduotus klausimus, pasiteiravimus, gautus pranešimus bei nuolaidų kuponus.

3. Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių

3.1. Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras “Facebook” tinkle.

4. Kita mūsų renkama informacija

4.1. Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie jus, jūsų įrenginį ar jūsų naudojimąsi mūsų svetainės turiniu su jūsų sutikimu. Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti registruojantis mūsų internetinėje parduotuvėje), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma internetinio pirkimo paslauga.

5. Kaip naudojame jūsų informaciją?

5.1. Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:

5.1.1. Užregistruoti jus tam, kad galėtumėte naudotis mūsų teikiama internetinio pirkimo paslauga.

5.1.2. Pirkimo krepšelio apmokėjimui per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų teikėją.

5.1.3. Turint Jūsų sutikimą siųsti Jums el. paštu mūsų naujienlaiškį, kuris, mūsų manymu, gali būti Jums įdomus .

5.1.4. Tiesioginės rinkodaros tikslu⃰, pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą).

5.1.5. Jūsų naršymo patirčiai gerinti, pritaikydami šią interneto svetainę asmeniniams poreikiams. Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.

5.1.6. Kitais būdais su jūsų sutikimu.⃰ *Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

6. Kam atskleidžiame jūsų informaciją?

6.1. Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

6.2. jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui.

6.3. teikiant paslaugas – mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas jūsų užsisakytas paslaugas. Šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.

6.4. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

7. Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

7.1. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

7.2. Jei parašote komentarą, jo tekstas ir metaduomenys yra saugomi neribotą laiką. Taip daroma todėl, kad galėtume atpažinti ir patvirtinti ateities komentarus automatiškai, vietoje administratoriaus patvirtinimo.

7.3. Kai užsiregistruojate mūsų tinklalapyje ir tampate vartotoju, mes saugome visus Jūsų asmeninius duomenis, kuriuos Jūs pateikiate savo paskyroje. Kiekvienas vartotojas gali matyti, redaguoti ir ištrinti savo asmeninius duomenis bet kuriuo metu (išskyrus vartotojo vardą). Tinklalapio administratoriai tai pat gali matyti ir redaguoti šiuos duomenis.

7.4. Pirkėjų duomenys yra saugojami aktyviojoje duomenų bazėje ir naudojami 2 metus tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjo duomenys yra saugomi 2 metus nuo paskutinio pirkimo. Po šio termino kliento duomenys yra (automatiškai) sunaikinami.

8. Jūsų teisės

8.1. Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

  • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
  • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
  • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
  • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
  • Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
  • Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

8.2. Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara. Jei nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite rašyti elektroninį laišką adresu, nurodytu šio teksto apačioje, arba skambinti telefonu ir nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu jūsų asmens duomenų tvarkymas.

8.3. Pagal jūsų pateiktus asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu, gali būti vykdomas jūsų asmens duomenų profiliavimas, siekiant pasiūlyti jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdų arba tam prieštarauti.

8.4. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai adresu; paštu; el. paštu, nurodytu šio teksto apačioje.

8.5. Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

8.6. Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

8.7. Jei Jūs turite paskyrą šioje e-parduotuvėje, arba kada nors rašėte čia komentarą, galite reikalauti gauti duomenų eksporto failą su visais asmeniniais duomenimis, kuriuos mes turime apie Jus, įskaitant ir tuos, kuriuos pats mums pateikėte. Jūs taip pat galite reikalauti, kad mes ištrintume visus mūsų turimus Jūsų asmeninius duomenis. Šie abu reikalavimai negalioja duomenims, kuriuos mes privalome išsaugoti pagal įstatymą administraciniams, teisiniams ar saugumo tikslams.

9. Saugumas internete

9.1. Prieiga prie Pirkėjo paskyros saugoma Pirkėjo nustatytu slaptažodžiu, už kurio slaptumą ir neatskleidimą yra atsakingas pats Pirkėjas.

9.2. Prieiga prie Pirkėjo Duomenų yra suteikiama tik tiems asmenims, kuriems ji yra reikalinga šioje duomenų apsaugos politikoje aprašytais tikslais. Tokius asmenis saisto taikomi duomenų apsaugos įstatymai.

10. Slapukai

10.1. Pardavėjas, siekdamas padaryti Vartotojo naudojimąsi svetaine, greitesnį ir patogesnį, naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukai-tai nedidelis failas, siunčiamas ir įdiegiamas į Vartotojų kompiuterį. Įdiegtą informaciją pardavėjas naudoja Vartotojui atpažinti bei svetainės lankomumo statistikai stebėti.

10.2. Vartotojas turi galimybę savo naršyklėje peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) pardavėjas įdiegia ir dalį ar visus įdiegtus slapukus ištrinti. Naudodamasis svetaine vartotojas sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi pardavėjo numatyti slapukai. Šį sutikimą Pirkėjas gali, bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros svetainės funkcijos gali neveikti.

10.3. Pirkėjas prisijungus prie mūsų el.parduotuvės platformos, parodomas slapukų pranešimas.

11. Taisyklių keitimas

11.1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas elektroninėje parduotuvėje www.akromeria.lt

11.2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda e-parduotuvėje.

11.3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę jos atsisakyti.

11.4. Jei po taisyklių papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi e- parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja Taisyklių redakcija. Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu:

Paštu: Konstitucijos pr. 8A-101 Vilnius Lietuva pašto kodas LT-09308 .

Telefonu:+ 37067310793

El. paštu: info@akromeria.lt